Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: ÚvodFAQ
FAQ
Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+
Podrobnosti naleznete v příloze.
Předcházení problémů s certifikátem pro podpis v aplikaci MS 2014+
Podrobnosti naleznete v příloze.

česky

polski

english