Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: Úvod
Úvod

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Popis Referenčního prostředí
  • Referenční prostředí je určeno pro školení a testování aktuálních funkčností aplikace.
  • Data v referenčním prostředí nemusí odpovídat skutečnosti.
  • Pro přístup do Referenčního prostředí ISKP je třeba si vytvořit vlastní uživatelský (externí) účet prostřednictvím registrace.
  • Pro přihlášení nelze použít uživatelský účet jiného prostředí.

Upozornění

Ukončení podpory SilverLight v internetovém prohlížeči Firefox
V březnu 2017 vydává společnost Mozilla novou verzi prohlížeče Firefox 52, ve které již nebude podporován zásuvný modul Silverlight nutný pro podepisování dokumentů elektronickým podpisem. Možnost podepisování nadále zůstává v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight. Další podporovanou možností je instalace Firefox s prodlouženou podporou (Firefox ESR), která ještě dovoluje instalaci Silverlight a umožňuje nadále podepisovat dokumenty elektronickým podpisem. Více o Firefox ESR (Extended Support Release) a návod na instalaci naleznete zde.

Pozn. Ve výchozím nastavení provádí Firefox aktualizaci na novou verzi automaticky a je tedy možné, že bez zásahu uživatele přestane Silverlight fungovat bez toho, aby uživatel o instalaci nové verze vůbec věděl.

česky

polski

english