Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: Úvod
Úvod

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Popis Referenčního prostředí
  • Referenční prostředí je určeno pro školení a testování aktuálních funkčností aplikace.
  • Data v referenčním prostředí nemusí odpovídat skutečnosti.
  • Pro přístup do Referenčního prostředí ISKP je třeba si vytvořit vlastní uživatelský (externí) účet prostřednictvím registrace.
  • Pro přihlášení nelze použít uživatelský účet jiného prostředí.

Upozornění

(18.10.2019) Upozornění na servisní odstávku
Z důvodu prodloužené plánované servisní odstávky nebude v době od 1. 11. 2019 (pátek) 18:00 do 3. 11. 2019 (neděle) 23:59 dostupné Produkční, Referenční a Testovací prostředí MS2014+.
(16.10.2019) Výměna UPS na MMR
Z důvodu výměny UPS na MMR nebude od 18. 10. 2019 od 15:00 do 19. 10. 2019 do minimálně 5:00 dostupné testovací a referenční prostředí ISKP14+ a CSSF14+. Ze stejného důvodu nebude ve stejný čas dostupný datový sklad pro MS2014+. Děkujeme za pochopení.

česky

polski

english