Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: Úvod
Úvod

Popis Referenčního prostředí
  • Referenční prostředí je určeno pro školení a testování aktuálních funkčností aplikace.
  • Data v Referenčním prostředí nemusí odpovídat skutečnosti.
  • Pro přístup do Referenčního prostředí ISKP je třeba si vytvořit vlastní uživatelský (externí) účet prostřednictvím registrace.
  • Pro přihlášení nelze použít uživatelský účet jiného prostředí.

Upozornění

Nastavení minimální délky hesla pro přístup k IS MS2014+ na 12 znaků
V souvislosti s plněním bezpečnostních opatření dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb. bude nastavena minimální délka hesla pro přístup k IS MS2014+ na 12 znaků. Informace o pravidlech hesla k účtu budou uživateli k dispozici při registraci a vynucené změně hesla. Tato úprava bude pro všechny uživatele implementována po 22. 5. 2019.

Zadejte nové heslo, které bude využíváno pro přístup do aplikace. Kritéria pro definici hesla: Heslo musí mít délku minimálně 12 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, malé písmeno a číslici. Heslo nesmí obsahovat tři po sobě jdoucí znaky nebo písmena, které jsou obsaženy ve Vašem jménu, příjmení nebo uživatelském jménu. Heslo nesmí obsahovat diakritiku (háčky a čárky) Doporučení pro definici hesla: Heslo by nemělo obsahovat jména rodinných příslušníků, jména měst, jména známých osobností, další známá jména a jiné speciální znaky než tečku, pomlčku a podtržítko, měsíc roku, den týdne, data narození.

česky

polski

english