Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: Úvod
Úvod

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Popis Referenčního prostředí
  • Referenční prostředí je určeno pro školení a testování aktuálních funkčností aplikace.
  • Data v referenčním prostředí nemusí odpovídat skutečnosti.
  • Pro přístup do Referenčního prostředí ISKP je třeba si vytvořit vlastní uživatelský (externí) účet prostřednictvím registrace.
  • Pro přihlášení nelze použít uživatelský účet jiného prostředí.

Upozornění

(11.2.2020) Mimořádná odstávka systému
Ve dnech od 22.2.2020 od 18:00 hod. do 23.2.2020 do 08:00 hod bude prováděna mimořádná údržba na produkčním prostředí MS2014+.
V uvedenou dobu bude prostředí nedostupné. Děkujeme za pochopení.

česky

polski

english