Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie a seznam kontaktů na jednotlivé vyhlašovatele výzev najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Nacházíte se: Úvod
Úvod

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Popis Referenčního prostředí
  • Referenční prostředí je určeno pro školení a testování aktuálních funkčností aplikace.
  • Data v referenčním prostředí nemusí odpovídat skutečnosti.
  • Pro přístup do Referenčního prostředí ISKP je třeba si vytvořit vlastní uživatelský (externí) účet prostřednictvím registrace.
  • Pro přihlášení nelze použít uživatelský účet jiného prostředí.

Upozornění

Vydání nové verze komponenty pro el. podpis
Byla vydána nová verze komponenty Crypto Native App, která je určena k el. podpisu.
Ke stažení je zde.
Doporučujeme všem uživatelům provést aktualizaci.

Pozn.: Pokud pro el. podpis používáte prohlížeč Edge, aktualizaci lze provést zde.

česky

polski

english